ALGEMENE VOORWAARDEN

Op al onze activiteiten zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, van toepassing:

De Algemene Vervoerscondities 2002  (AVC 2002), gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissements- rechtbanken van Amsterdam en Rotterdam.
Het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR).
De Veemcondities Amsterdam-Rotterdam, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissements- rechtbanken van Amsterdam en Rotterdam op 3 oktober 2006.
De Physical Distribution Voorwaarden 2000, gedeponeerd op 1 september 2000 ter griffie van de Arrondissmentsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam
De Nederlandse Expeditievoorwaarden gedeponeerd door de FENEX op 1 juli 2004 ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken van Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam met uitsluiting van artikel 23.
De Transport en Logistiek Nederland Algemene Betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te 's Gravenhage op 2 juli 2002 onder aktenummer 69/2002.
De condities van de  Montreal Convention 1999 voor het transport van luchtvracht vervoerd onder de gecombineerde vervoer clausule zoals vermeld in Hoofdstuk IV, artikel 38.
 
Met betrekking tot bovengenoemde voorwaarden is altijd de laatste versie van toepassing. Een kopie van de voorwaarden kunt u downloaden in pdf formaat door te klikken op de betreffende voorwaarden:
 
- AVC 2002
- CMR Condities
- Veemcondities Amsterdam-Rotterdam
- Physical Distribution Voorwaarden 2000
- FENEX 2004 Voorwaarden
- TLN Algemene Betalingsvoorwaarden
- Montreal Convention 1999

 

BRINKMAN TRANS HOLLAND - Tel. 0591-571050 - Fax 0591-571051 - E-mail info@brinkmantransholland.nl